120 Bulles PAG Hello 2021 2 designs 3,7×3 cm

120 Bulles PAG Hello 2021 2 designs 3,7×3 cm

  • Référence : 060463
  • Colorant azoïque : Non
  • Poids net : 254g
  • Exportabilité USA : Non
  • Exportabilité UAE : Non
  • Exportabilité Japon : Non
  • Contient le colorant E171 : Non