1 Kipetti coated azure 250 g

1 Kipetti coated azure 250 g

  • Reference : 004636
  • Azoic dye : No
  • Net weight : 250g
  • Exportability USA : Yes
  • Exportability UAE : Yes
  • Exportability Japan : No
SKU: 004636 Category: