1 Hearts spangles pink 6 g

1 Hearts spangles pink 6 g

  • Reference : 008751
  • Azoic dye : No
  • Net weight : 6g
  • Exportability USA : Yes
  • Exportability UAE : No
  • Exportability Japan : No